Tshepisho Makofane
Tshepisho Makofane
Managing Director

Mathibe Hlapolosa
Mathibe Hlapolosa
Associate
Andisiwe Nteyi
Andisiwe Nteyi
Executive Assistant
Pamela Zamisa
Pamela Zamisa
Office Manager